Legal

ข้อกำหนดของเอกสารระบุตัวตน

เพื่อให้ Fusion Markets สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลีย (Australian Anti Money Laundering and Counter Terrorism) เราต้องทำการยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งเราพยายามทำกระบวนการนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคุณต้องส่งเอกสารของคุณไปที่ทีมสนับสนุนของเรา กรุณาค้นหาเอกสารที่จำเป็นตามรายการด้านล่าง

พร้อมเทรดแล้วหรือยัง?
เริ่มเทรดบัญชีจริง หรือ ทดลองเทรดบัญชีเดโม่