Giới thiệu về chúng tôi

Yêu cầu về giấy tờ xác minh danh tính

Để Fusion Markets tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống khủng bố của Úc, chúng tôi phải xác minh danh tính của bạn. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng sử dụng công nghệ tốt nhất để cố gắng thực hiện quy trình này bằng phương thức điện tử, nhưng đôi khi, bạn sẽ cần gửi giấy tờ của mình cho đội ngũ văn phòng hỗ trợ của chúng tôi. Vui lòng tìm các giấy tờ cần thiết trong danh sách dưới đây.

Vui lòng cung cấp bản sao của MỘT trong các giấy tờ tùy thân có ảnh sau:

id doc arrow ico

Hộ chiếu (hiện phải còn giá trị)

Giấy phép lái ​​xe hợp lệ

Thẻ xác minh độ tuổi hợp lệ

Vui lòng cung cấp bản sao của MỘT trong các giấy tờ sau để xác minh địa chỉ của bạn:

id doc arrow ico

Hóa đơn dịch vụ tiện ích (Điện thoại, điện, gas)

Bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc ngân hàng

Chứng từ thuế do chính phủ ban hành

Giấy khai sinh

Giấy tờ tùy thân

Xin lưu ý rằng các tài liệu không được cũ quá 6 tháng và phải thể hiện rõ họ tên cùng địa chỉ cư trú (nghĩa là không có hộp thư bưu điện).
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch?
Bắt đầu giao dịch thực hoặc tạo tài khoản thử nghiệm miễn phí